Ekocentrum Na Pasece Velíková

Nové středisko ekologické výchovy ve Zlínském kraji

Naším cílem je:

 1. Rozvíjet a utužovat vztah dětí k přírodě
 2. Podporovat zdravý životní styl a převzetí osobní zodpovědnosti za tento svět
 3. Vytvářet prostředí pro setkání podobně smýšlejících lidí

Od školního roku 2021/22 nabízíme ekologické výukové programy pro mateřské a základní školy a také pronájem prostor pro firmy, lektory a vzdělávací organizace.

Ekologické výukové programy

Během programů prožijí děti dnes tolik vzácný kontakt s přírodou všemi smysly. Hravou formou upevní a rozšíří své znalosti o konkrétních ekosystémech. Poznají také rozmanitost místní přírody.

výuka

Naše programy:

 • navazují na ŠVP a vhodně jej doplňují
 • rozvíjejí mezipředmětové souvislosti
 • obohatí školní výuku o praktické poznání přírody
 • posilují pozitivní vztah k přírodě – učí děti přírodu nejen poznávat, ale i chránit
 • podněcují aktivitu, představivost a tvořivost, rozvíjejí komunikační dovednosti

Součástí programů jsou prvky zážitkové pedagogiky, výtvarné aktivity, simulační, smyslové a pohybové hry, diskuze, práce s pomůckami i přístroji.

Důležitým prvkem v našich ekologických výukových programech je přímá zkušenost s přírodním prostředím a badatelsky orientovaná výuka, která vede žáky k hlubšímu pochopení vztahů v ekosystému. V dětech chceme probudit především zvídavost, touhu po objevování a úctu k přírodě jako takové.


Nabídka pilotních programů (školní rok 2021/22)

pro žáky MŠ a 1. stupeň ZŠ

1. Život pod vodní hladinou

Pohádkového Rákosníčka znají snad všechny děti. Víte však, kdo doopravdy žije v rybníce nebo potoce v blízkosti vašeho bydliště? S námi můžete pod hladinu vody bezpečně nahlédnout a seznámit se s některými bezobratlými vodními živočichy. Děti si je mohou samy nalovit, pozorovat jejich rozmanitost a dozvědět se více o jejich životě.


2. Co se děje v trávě

Objevujte život na louce, který není běžně viditelný. Už jste si všimli, že není tráva jako tráva? A víte, kolik nohou má motýl a kolik pavouk? A proč za deště nekvetou pampelišky? Ptejte se a objevujte s námi luční ekosystém.

Děti si vyzkouší entomologické pomůcky v praxi, poznají krásu a zvláštnosti hmyzu.


3. Pojď se mnou do lesa

Vstupte s námi do lesní říše. Poznejte les z různých pohledů a prozkoumejte jeho tajemství. Uvidíte, že není les jako les, poznáte různé druhy stromů a dozvíte se, co všechno les umí.


4. Ptáci kolem nás

Některé ptáky je těžké vidět, zato ale bývají dobře slyšet. Proč tomu tak je? Jak ptáky rozeznat, i když se nám schovávají? Podle čeho je můžeme poznat? Během programu se projdeme ptačí říší, zjistíme, jak a kde ptáci žijí. Zaposloucháme se do jejich hlasů a pokusíme se porozumět jejich řeči. Program je vhodný pro období jara.


5. Netopýři a les

Věděli jste, že netopýři ovládají tzv. šestý smysl? A tipnete si, zda jej člověk umí taky využívat? Pojďte s námi poznat záhadné noční tvory. Ukážeme vám, kde žijí, zjistíte, čím se živí a dozvíte se, jak nepostradatelní jsou pro náš ekosystém.

Návaznost na RVP

Průřezová témata: Environmentální výchova
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Umění a kultura
Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, pracovní

Pilotní výukové programy Ekocentra Na Pasece (školní rok 2021/22)

 • Délka programu: přibližně 2 vyučovací hodiny
 • Cena: 60 Kč na žáka MŠ / 90 Kč 1. st. ZŠ
 • Místo konání:
  • Ekocentrum Na Pasece Velíková
  • V případě dostupnosti lokality vhodné pro daný výukový program je možné programy realizovat také v blízkém okolí vaší školy
 • Vhodné vybavení: Programy probíhají celé venku, proto doporučujeme sportovní oblečení dle počasí
 • Stravování: V naší kuchyni vám rádi připravíme oběd. Jsme součástí projektu Skutečně zdravá škola.

Cena za ekologický výukový program a poskytnutí služby uskutečňované v rámci výchovy a vzdělávání jsou dle § 57 zákona 235/2004Sb., osvobozeny od daně z přidané hodnoty bez nároku na odpočet daně.

Pronájem

Nabídka pro firmy, lektory a vzdělávací organizace

Pokud chcete uspořádat seminář nebo změnit prostředí pro vaše zaměstnanecké porady, přijeďte k nám. Máme dvě seminární místnosti včetně vybavení. K akcím nabízíme také celodenní stravování.

Seminární místnost v hlavní budově

V hlavní budově se nachází místnost o rozloze 35 m2 s dataprojektorem, plátnem, stoly a židlemi. K dispozici je i flipchartový stojan. Můžete využít také zastřešenou terasu (plocha 30 m2). Součástí objektu je také jídelna s kuchyňkou, kterou je možné využít pro stravování.

 • Kapacita: 20 osob
 • Cena:
  • Firmy: 500 Kč/hod., 3.000 Kč/den
  • Neziskové organizace: 300 Kč/hod., 1.500 Kč/den

Chatka

Chatka je vhodná pro menší skupiny, které preferují klidné a uzavřené prostředí. V místnosti jsou stoly, židle a flipchartový stojan. Součástí je také kuchyňka. V ceně pronájmu je celý objekt chatky.

 • Kapacita: 15 osob
 • Cena:
  • Firmy: 700 Kč/hod., 3.500 Kč/den
  • Neziskové organizace: 500 Kč/hod., 2.500 Kč/den

Stravování

Během Vašeho semináře či porady vám rádi zajistíme i stravování ve dvou standardech. Naše kuchyně se zaměřuje na kvalitní lokální suroviny a zdravý životní styl. Jsme součástí projektu Skutečně zdravá škola.


Uvedené ceny jsou bez DPH. Bude k nim účtována DPH v zákonné výši, která činí v případě pronájmu prostor 21 % a v případě poskytnutí ubytovacích služeb 10 %.

Cena za ekologický výukový program a poskytnutí služby uskutečňované v rámci výchovy a vzdělávání jsou dle § 57 zákona 235/2004Sb., osvobozeny od daně z přidané hodnoty bez nároku na odpočet daně.

Stravování

pro výukové programy a pronájmy v ekocentru

Naše kuchyně se zaměřuje na kvalitní lokální suroviny a zdravý životní styl. Vaříme v souladu se zásadami trvale udržitelného hospodaření, využíváme sezónní nabídky.

Jsme součástí projektu Skutečně zdravá škola.

Stravování pro ekologické výukové programy

Pro školy, školní družiny a další dětské skupiny, které k nám přijedou na ekologický výukový program

Ceník

 • Svačinka (včetně zajištění pitného režimu): 35 Kč
 • Oběd (polévka, hlavní chod, salát, pití): 70 Kč

Stravování pro pronájmy

Pro akce, kurzy a pronájmy v ekocentru

Pro skupiny nabízíme dva standardy stravování, které se liší poměrem lokálních surovin a biopotravin, bohatostí odpoledního coffee breaku a množstvím čerstvé zeleniny a ovoce.

Ale nebojte, v obou standardech naleznete domácí produkty (domácí chléb, moučníky, jogurt, kysané zelí, marmelády apod.) a biopotraviny, které obměňujeme v závislosti na sezónní nabídce.

Rádi vyhovíme i vašim dietetickým požadavkům. Veganská či bezlepková kuchyně nám není cizí.

Ceník

 • Menu standard (snídaně, oběd, coffee break, večeře): 345 Kč
 • Menu nadstandard (snídaně, oběd, coffee break, večeře): 535 Kč
Nabídka jídel ke stažení (pdf)

Kdo jsme

Ekocentrum vyrostlo na základě spolupráce vzdělávací organizace Na Pasece a Tomáše Černého (Youngster s.r.o.), nadšence pro lokální aktivity.

Když Na Pasece před téměř deseti lety přivítalo prvních pár děti do lesní školky, bylo krásné místo, kde bychom mohli děti vzdělávat v souladu s přírodou, jen mlhavým snem. Teď stojíme před úžasným zázemím, jehož stavba nezačala vykopáním základů, ale právě těmito sny, a pokračovala po všechny ty roky nadšením, energií a prací všech našich spolupracovníků, rodičů, dětí a podporovatelů, v čele s Tomem Černým. Velké poděkování vám všem, podíleli jste se na kusu něčeho krásného a smysluplného pro další generace.

Setkání s lesní školkou skrze moje děti mi učarovalo natolik, že jsem se rozhodl postavit nové zázemí. Udělal jsem jen to, co umím nejlíp, sezval jsem k jednomu projektu ty nejlepší, které znám. Díky stavbě jsem mohl dva a půl roku pracovat rukama, ověřit si své schopnosti a hranice. Věřím, že si ekocentrum přitáhne další inspirativní lidi. Těším se, až si sem budu moct zajet jen tak na oběd, aniž by mě tu čekala nějaká povinnost.

Na PAsEce

Lesní klub Na Pasece působí ve Zlíně od roku 2012. Provozuje dvě třídy lesní školky (v Jaroslavicích a na Velíkové), pořádá příměstské tábory pro předškolní děti. Pro rodiče s dětmi, které ještě nechodí do školky, nabízí aktivitu Dopoledne v lese. V průběhu roku organizuje pravidelné komunitní akce a slavnosti, příležitostně také kurzy a semináře v oblasti výchovy a vzdělávání dětí.

Více na www.napasece.net

Kontakt

Adresa

Ekocentrum Na Pasece, ul. Sýkorka 234, Zlín-Velíková


Kontaktní osoba

Veronika Slováčková
koordinátorka ekocentra, rezervace výukových programů a pronájmů
ekocentrum@napasece.net
telefon: +420 739 660 135


Facebook

www.facebook.com/EkocentrumNaPasece

Ekocentrum Na Pasece Velíková provozuje zapsaný spolek Na Pasece.

Sídlo: Na Pasece, z.s., Prostřední 2244, Zlín 760 01, IČ: 22714421, číslo účtu: 2900396716/2010